Terug naar het overzicht


In deze cursus van 4 bijeenkomsten word je opgeleid tot leescoördinator op je eigen basisschool. Je taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs aan te brengen. Denk aan leesbevordering, de Bibliotheek op School, leesplezier en leesmotivatie.

In deze cursus komen aan bod:
- De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie
- Werkvormen en campagnes
- Basisvaardigheden van elke leerkracht
- Schoolbestuur en leecoördinator

De cursus Open Boek 2.0 is opgenomen in Registerleraar met een studiebelasting van 40 uur, waarvan 12 uur cursustijd.

Groep
Leerkrachten BO Leescoördinatoren
Soort
Professionals
Thema
Leesplezier, cursus
Tarief

Opgenomen in het basispakket


Project Bestellen