Terug naar het overzicht


De Bibliotheek Venlo daagt leerlingen uit om samen met de Bibliotheek een auteursbezoek te organiseren.

De leerlingen organiseren, interviewen de auteur, lezen werk van de auteur en maken een verwerkingsopdracht. Het auteursbezoek kan zowel op school als in de Bibliotheek Venlo plaatsvinden.

Groep
Bovenbouw HAVO/VWO Bovenbouw VMBO Brugklas Onderbouw HAVO/VWO Onderbouw VMBO
Soort
Leesbevordering
Thema
leesplezier, schrijver, organiseren, interviewen
Tarief

Afhankelijk van auteur en aantal groepen


Project Bestellen