Terug naar het overzicht


Door middel van muziek, dans en expressie ontmoeten leerlingen elkaar en creëren een kunstuiting waar het publiek bij betrokken wordt. Hierdoor vindt nogmaals een ontmoeting plaats.

Ontmoeten en Verbinden is een laagdrempelig project om leerlingen door andere ogen naar elkaar en naar anderen te leren kijken. Door dit een gezamenlijk project te maken van álle deelnemende leerlingen verbinden leerlingen zich aan elkaar, aan het project en aan het publiek. Taal en communicatie in de breedste zin van het woord zijn leidende factoren hierin.

Het project past uitstekend binnen het vak Burgerschap. Het project wordt uitgevoerd op twee (hele) dagen.

Groep
Bovenbouw HAVO/VWO Bovenbouw VMBO Brugklas Onderbouw HAVO/VWO Onderbouw VMBO
Soort
Cultuureducatie
Thema
muziek, dans, expressie, ontmoeten, verbinden, taal, burgerschap
Tarief

Prijs in overleg


Project Bestellen