Terug naar het overzicht


Leerlingen krijgen een fragment uit een (verfilmd) boek met hierin een dialoog. Aan hen de taak om hun eigen verfilming te maken.

De leerlingen verdelen de rollen: cameraman/vrouw, acteurs, regisseur, productie-assistent enz. Ze denken na over hoe ze het fragment uit het boek willen verfilmen, in beeld willen brengen: hoe zet je woorden om in beeld?
Nadat ze hun fragment geoefend hebben, mogen ze dit met professionele apparatuur verfilmen.

Als iedereen klaar is, bekijken we de resultaten. Hierna vergelijken we de resultaten met de originele scenes uit de film en bespreken we de keuzes die gemaakt zijn door de leerlingen en de regisseur.
Aan het einde van het project bekijken de leerlingen de hele film.

De docent ontvangt voorafgaande aan de workshop het boek (te leen), zodat dit al behandeld kan worden in de les. Na de workshop ontvangt hij/zij nog een document met tips en suggesties voor nabespreking van de workshop en de film in de les.

Duur van de workshop: 120 minuten. Leerlingen komen in groepen van 30 naar de bibliotheek en worden in drie groepen van 10 verdeeld. De filmvertoning vindt plaats in De Nieuwe Scene. De keuze van het boek / de film is altijd weloverwogen en past binnen het vak Burgerschap.

Groep
Bovenbouw HAVO/VWO Bovenbouw VMBO Brugklas Onderbouw HAVO/VWO Onderbouw VMBO
Soort
Cultuureducatie
Thema
film, literatuur, acteren, regisseren, boekverfilming, burgerschap
Tarief

€650,- per workshop à 30 lln. Minimale afname 2 workshops op 1 dag. Prijs is incl. filmvertoning in De Nieuwe Scene

Data in overleg. De Bibliotheek Venlo is acceptant van de CultuurKaart-gelden.


Project Bestellen